Filemail PRO

Vår mest avanserte konto. Motta filer fra andre. Integrer og tilpass.

Filemail Pro er den mest avanserte kontoabonnementet du kan velge. Sammenlignet med Pro, er hovedforskjellene at bedriftskontoen støtter flere brukere, du kan motta filer fra alle - ikke minst kan du gjøre filene du sender og mottar tilgjengelig for alltid.

En typisk Filemail Pro-kunde er en bedrift (uavhengig av størrelse og innenfor nesten hvilken som helst industri) som har et behov for å både sende og motta filer fra andre. Mange velger bedriftskonto fordi den gjør det mulig å tilpasse og skape en visuell profil - dette er viktig som en del av den eksisterende forretningsflyten (som f.eks. levering/ordresystemer).

Å integrere Filemail til din nettside er veldig enkelt! Vårt API og mulighetene for å tilpasse JS og CSS gjør det fleksibelt og virkningsfullt..

Ingen hastighetsbegrensninger - ingen filbegrensninger!

Med en Pro-konto er det ingen restriksjoner over hvor store filer du kan sende. Det er heller ingen begrensning over hvor lang tid filene dine lagres - du kan gjøre dem tilgjengelig for alltid. Slike filer bruker permanent lagring som er ledig til 100 GB per bruker. Når du lagrer data utover denne grensen, bruker vi en fast rangering av kr 0,75 per GB per måned - denne faktureres hver måned.

Som et alternativ kan du velge hvor lenge du ønsker at filene skal lagres (opp til 30 dager) - disse bruker ikke din permanente lagring.

Vi sørger også for at du får lynrask overføringshastighet. Vi har filservere i alle verdensdeler kun for bedriftskunder.

Den teknologiske overføringsakselerasjonen som er innebygd i i Filemail Desktop vil øke overføringshastigheten opp til 20 ganger sammenlignet med en nettleser

Sign up for an account

Millions of users already did and never looked back

Last ned mottatte filer automatisk

Filemail Desktop har mulighet til å laste ned alle mottatte filer til din datamaskin/server automatisk. På den måten slipper du å gjøre dette selv og vente på at nedlastingen blir ferdig.

Du kan angi hvordan filene skal organiseres (i mapper etc.) for å holde perfekt styring på alt.

Filemail Desktop has the option to automatically download all received files to your computer/server. That way you don't need to do this yourself and wait for downloads to finish.

You can specify how the files should be organized (in folders etc.) in order to keep perfect track of everything.

Filintegrering garanteres ved opplasting av filer i deler med en hash-signatur.

Denne funksjonen er ofte brukt av trykkerier, postproduksjonsfirmaer og andre som mottar store filer hver dag.